top of page
Ara
  • ardaerciyas2

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişikliği hakkında kısa bir bilgi notu

Ankara, 09.02.2022


Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı tarafından çok kısa bir süre önce Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde önemli bazı değişiklikler yapan yönetmelik 01 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlandı.


Bu değişiklik ile yönetmelikte temel olarak kişisel fiyatlandırma, indirimli satış reklamları, müşteri yorumları ile bazı haksız ticari uygulama örneklerine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bütün değişiklikler önemli değişiklikler olup, bu değişikliklerde temel amacın Ticaret Bakanlığı tarafından özellikle de son yıllarda salgın hastalık ile ciddi ivme kazanan e ticaret alanında tüketicileri korumak olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu değişiklikte bir başka önemli husus ise Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu değişikliğin Avrupa Birliği tarafından son olarak yayınlanan bir direktif değişikliğini esas almasıdır. Bu değişikliğin Avrupa Birliği tarafından Ağustos 2021 ayında yapıldığı ve üye ülkelere bu değişikliğin ulusal mevzuatları ile harmonize etmek için 2021 yılı Kasım ayına kadar süre verildiği göz önüne alınırsa, bu günlerde yürürlüğe girecek bu düzenlemenin oldukça Ticaret Bakanlığı tarafından oldukça güncel olarak takip edildiğini de ayrıca ifade etmek gerekir.

Yönetmelik değişikliği ile genel olarak önemli hususlarda değişiklik yapılmış olsa da bunlardan indirimli satış reklamlarına yönelik olanı hem en önemli olması hem de uygulamada bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için en açıklamaya muhtaç olanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiyat üzerinden yapılan reklamlar aslında en çok tercih edilen ve en etkin reklamlardan biridir. Bütün işletmeler bu fiyat reklamlarını etkin olarak kullanarak daha çok müşteriye ulaşmakta memnun olacaktır. Ne var ki bu noktada yapılan yönetmelik değişikliği ile eklenen bazı kavramların uygulayıcılar açısından sorun doğurmasına engel olması için açıklanmaya muhtaç olduğu da son günlerde özellikle perakende sektöründe ifade edilmeye başlamıştır. Aşağıda indirimli satış reklamlarına ilişkin 01 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik değişikliğine ilişkin ortaya çıkan soru ve sorunlara ilişkin bazı öznel görüşlerimizi ifade etmek isteriz.Bu çerçevede Yönetmeliğin 14 (3) maddesinde yer alan indirimli satış reklamlarına ilişkin düzenlemenin UYGULANMAYACAĞI[1] alanları belirlemenin bu anlamdaki bir çok soru ve yoruma açıklık getirecektir.

İndirimli Satış Fiyatı [2]

İndirimli Satış Reklamları madde 14 (3) :

Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti reklam verene aittir.


Buna göre;

· Önceki satış rakamına yer vermeden doğrudan fiyat bilgisi verecek şekilde yapılacak reklamlar bu maddenin uygulama alanına girmeyecektir.

Gerçekten de yapılan düzenleme sadece reklam amacı ile önceki satış fiyatına ve indirimli satış fiyatına aynı anda reklamlarda yer verilmesi durumunu düzenlemektedir. Bu durumda reklamlarda ürüne ilişkin sadece fiyat bilgisi paylaşılması bir sorun teşkil etmeyecektir.

Yine aynı şekilde “sürekli ucuzluk” “çılgın fiyat” vb. ifadeler de kullanılması uygun olup tüm bu uygulamalarda, yönetmelik değişikliğinde yer verilen ve kıyaslama yapılacak bir önceki fiyat olmadığından yönetmeliğin uygulanması açısından sorun teşkil etmeyecektir.


Yine bu çerçevede uygulamada tartışılan fiyat etiketlerinde bu yönetmelik maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususudur. Söz konusu yönetmelik hem madde hem de bölüm başlığı açısından indirimli satış reklamları ifadesini taşımakta ve bu alanı düzenlemektedir. Dolayısı ile madde başlığı ve yönetmelik metninden anlaşılacağı üzere fiyat etiketleri -bir reklam aracı olarak kullanılmadığı sürece- uygulama alanına girmeyecektir.


Yine aynı şekilde sadakat kartlara yapılan indirimler açısından da aynı yorumu yapmak mümkündür. Sadakat kartlar aracılığı ile kişiye özel olarak yapılan indirimler, herhangi bir reklamda yer verilmediği sürece yönetmeliğe uygun olacaktır.· Yeni satışa sunulan ürünler açısından yönetmelik uygulama alanı bulmayacaktır.


Yönetmelik çerçevesinden ürünün önceki satış fiyatına bağlı olarak yapılan reklamlara ilişkin düzenleme yapıldığından yine yönetmelik metninden yola çıkarak, işletmeler tarafından sezonluk veya yeni satışa sunulan ürünler açısından fiyat bilgisi ile reklam yapma imkanı bulunmadığı düşünülmüştür. Doğal olarak bu anlamda önceden olduğu gibi reklamlarda üretici veya sağlayıcı tarafından tavsiye edilen satış fiyatından yapılan indirimin reklamda gösterilmesinde de bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu konuda işletmeler sadece genel olarak yürürlükte bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan haksız rekabet kurallarına dikkat etmekle yükümlüdürler.


· “1+1 bir alana bir bedava, 3 al 2 öde” vb satış reklamları yönetmelik uygulama alanına girmeyecektir.


Yukarıda da belirtildiği üzere, yönetmeliğin düzenleme alanına, önceki fiyat bilgisi içeren reklamlar girmektedir. Ancak belirtilen şekilde yapılan kampanyalarda fiyattan herhangi bir indirim yapılmamakta bunun yerine tüketicilere aynı fiyattan iki veya daha fazla ürün satışı yapılmaktadır. Bu hali ile belirtilen şekilde yapılan kampanya reklamları yönetmelik uygulama uygulama alanına girmeyeceği değerlendirilmiştir.[3]

Erciyas Avukatlık Bürosu

Av.Nihat ERCİYAS LL.M Eur.(München)

[1] Aynı yönde bakınız Neue Regelungen für die Werbung mit Preisermäßigungen (lhr-law.de) [2]TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-6.htm [3] Bu bilgi notunda yer verilen görüşler genel hukuk kuralları ve ilgili düzenlemelerin genel geçer uluslar arası uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmış olup, sadece yazarın öznel görüşlerini içermektedir.


74 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page